Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierbij mag de ondernemer voor de ontvangstdatum uitgaan van de servicenorm van PostNL.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele, ongebruikte staat en verpakking aan de ondernemer binnen 7 dagen retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending vergoeden.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten zoals op maat geknipte artikelen als kant, lint en touw.

 

Hobbyshop Sandra
Melissehof 6
7641 GC Wierden
Mail: [email protected]
KVK :58837396
Btw :NL137057738B01
Iban: NL37INGB0006240140